متلين كلرايد

متلین کلراید


 

نوع: حلال

تولید کننده: SAMSUNG

توضیحات: یک ترکیب شیمیایی است که شکل ظاهری آن بصورت مایع بی رنگ میباشد

متیلن کلراید ، CH2Cl2 ، دی کلرو متان

قابلیت حل شدن در گستره ی وسیعی از ترکیبات آلی
به عنوان حلال مناسب در بسیاری از چرخه های شیمیایی
یک نوع حلال براي جدا سازي روغن از دانه هاي روغني

کاربردها:
صنایع رنگ
صنایع غذایی
تولید فوم های پلی اتان
صنایع راه سازی عمرانی
و....

Studio 20150125 223017