نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی و آموزش به صورت رایگان، توسط کادر مجرب ماشین سازی زاگرس  انجام می شود