نمایندگی

بدین وسیله این شرکت اعلام میدارد که هیچ گونه نمایندگی فروش در هیچ نقطه از ایران ندارد و عزیزان جهت تهیه محصولات شرکت مستقیما با خود شرکت تماس حاصل بفرمایند

متاسفانه تعداد افرادی که به عنوان سازنده بدون داشتن مجوز و استاندارد و صد البته دانش فنی اقدام به تولید دستگاههای تولید فیلتر هوا مینمایند و از طریق فروشندگانی با عناوین مختلف اقدام به عرضه این محصولات مینمایند رو به فزونی رفته لذا خواهشمند است حتما از فروشنده مشخصات مجوز و پروانه و استاندارد دستگاه را مطالبه نموده و از طریق مراجع ذی صلاح تاییدیه مشخصات را احراز نمایبد لازم به ذکر است این شرکت حق هر گونه برخورد قانونی با این افراد را برای خود محفوظ میداند