لیست قیمت

لیست قیمت فروش نقدی ( بریال )

لیست قیمت فروش نقدی

ردیف

نام دستگاه

متعلقات

قیمت نقدی

پیش پرداخت در زمان عقد قرارداد

پیش پرداخت در زمان تحویل دستگاه

موعد تحویل

 ( در روز  کاری )

1

دستگاه فول اتوماتیک

225.000.000

توافقي

تسويه كامل گردد

20

2

دستگاه نیمه اتوماتیک

170.000.000

توافقي

تسويه كامل گردد

10

3

دستگاه چينكن با دو غلتك 3 و 4 ( پرايد و پژو )

252.000.000

توافقي

تسويه بايد گردد

30

4

دستگاه چینکن غلتکی ( قيمت گذاري بدون احتساب غلتك )
توجه :
1. قيمت غلتك هاي مورد دلخواه رديف هاي 4 ال 8 به قيمت دستگاه چينكن اضافه مي گردد
2. در صورتي كه اندازه ارتفاع و عرض غلتك مورد دلخواه شما در ليست ما نباشد براي استعلام قيمت تماس بگيريد .
3. در صورتي كه در انتخاب نوع غلتك دچار ابهام شديد با ما تماس بگيريد .

200.000.000

توافقي

تسويه كامل گردد

30

5

متعلقات مربوط

به دستگاه چینکن

غلتک ارتفاع 2 عرض 15 سانتی متر

25.000.000

توافقي

تسويه كامل گردد

15

6

غلتک ارتفاع 3 عرض 15 سانتی متر

28.000.000

توافقي

تسويه كامل گردد

15

7

غلتک ارتفاع 4 عرض 11 سانتی متر

24.000.000

توافقي

تسويه كامل گردد

15

8

غلتک ارتفاع 5 عرض 15 سانتی متر

34.000.000

توافقي

تسويه كامل گردد

20

9

غلتک ارتفاع 6 عرض 15 سانتی متر

37.000.000

توافقي

تسويه كامل گردد

20

لیست قیمت فروش اقساطی ( بریال )


 

لیست قیمت فروش اقساطی

ردیف

نام دستگاه

قیمت نقدی

پیش پرداخت شرایط نقدی

در زمان عقد قرارداد

پرداخت نقدی

تا  تحویل دستگاه

مانده مبلغ جهت تبدیل به حالت اقساط

تعداد اقساط

مبلغ هر قسط

قیمت کل شرایط اقساطی

موعد تحویل ( در روز )

1

دستگاه فول اتوماتیک

225.000.000

توافقي

150.000.000

75.000.000

8

12.187.500

247.500.000

20

2

دستگاه نیمه اتوماتیک

170.000.000

توافقي

115.000.000

55.000.000

8

8.937.500

186.500.000

10

3

دستگاه چينكن با دو غلتك پرايدو پژو

252.000.000

توافقي

151.200.000

100.800.000

8

15.625.000

276.200.000

30

4

دستگاه چینکن با دو غلتك ارتفاع 3 و 4

توجه :
1. قيمت غلتك هاي مورد دلخواه رديف هاي 4 ال 8 به قيمت دستگاه چينكن اضافه مي گردد
2. در صورتي كه اندازه ارتفاع و عرض غلتك مورد دلخواه شما در ليست ما نباشد براي استعلام قيمت تماس بگيريد .
3. در صورتي كه در انتخاب نوع غلتك دچار ابهام شديد با ما تماس بگيريد .
4. غلتك هاي دستگاه چينكن شامل شرايط اقساط نمي باشد .

 

252.000.000

توافقي

177.000.000

75.000.000

8

12.187.500

222.500.000

30
شرایط اقساطی :

1.در صورتی که قرارداد به صورت دریافت اقساطی منعقد گردد  میبایست مشتری  متعهد گردد به ازای هر فقره چک صادره ضمانتهای لازم( البته با توضیحات مندرج ) را به شرکت  ارائه نماید . 

 الف -   مشتری  برای ضمانت چک های صادره توسط خویش و جهت حسن پرداخت بموقع می بایست ضمانت بانکی  بنام شرکت  و یا  سند شش دانگ خودرو  ، منزل به ارزش دو برابر مبلغ كل چكها ، به نام  مدیریت   شرکت در رهن شرکت باشد .

   ب - در صورت پاس نشدن چکهای مشتری در سررسید ، کلیه هزینه های وکیل طبق تعرفه کانون وکلا  به عهده مشتری بوده و از محل ضمانت پرداخت خواهد گردید .
   ج - کلیه هزینه های دفترخانه و نقل و انتقال و آزاد شدن سند بعهده مشتری میباشد .

2. دستگاه تحویلی به مشتری   بصورت امانی بوده و تا پاس شدن چک آخر دستگاه نزد مشتری  به امانت میباشد .
3. کلیه تسویه حسابهای مالی اعم از پرداخت ، ارائه فیش های پرداختی ، ارائه چک و ارائه سند ضمانت قبل از تحويل دستگاه به مشتری  میبایست در مکان شرکت بصورت حضوری صورت پذیرد .

مدارک مورد نیاز شرایط اقساطی 

ردیف

مدرک

تعداد

1

فرم تکميل شده درخواست خريد اقساط​ي دستگاه

يك برگ

2

اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات)

يك برگ

3

اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو)

يك برگ

4

عكس 4*6خريدار

يك قطعه

5

آدرس محل سكونت و محل اشتغال به همراه كد پستي6

فرم تكميل شده تعهدنامه عدم فروش و انتقال دستگاه7

چكهاي اقساط به همراه كپي آنها8

ارائه رسيد واريز وجه دستگاه  (فيش بانكي)9

ارايه اصل و كپي سند ملكي یا خودرو آزاد و شش دانگ به نام خريدار (اصل سند پس از وصول آخرین چک خریدار مسترد مي گردد) 

پیش فروش علی الحساب - با سود مشارکت