محصولات

دستگاه تمام اتوماتیک فيلتر هوا مجهز به میز CNC و فول PLC

fullauto

این دستگاه ، دستگاه لوپرشر مجهز به میز CNC نام دارد و برای تولید انواع فوم ( خشک ونرم ) علل الخصوص فیلتر هوای خودرو بکار میرود .
ادامه مطالب ...

دستگاه نیمه اتوماتیک فيلتر هوا

simyauto

این دستگاه ، دستگاه لوپرشر نیمه اتومات نام دارد و برای تولید انواع فوم ( خشک ونرم ) علل الخصوص فوم پلی یورتانی PU فیلتر هوا ی خودرو بکار میرود .
ادامه مطلب ...

دستگاه چین کن غلتکی كاغذ فيلتر هوا

chinkon

این دستگاه کاغذ رول فیلتر هوا را تبدیل به کاغذ چین خورده و چسب خورده آمده مینماید.
ادامه مطلب ...

دستگاه دستی یا میکانیکی فيلتر هوا

ZAGROS02
شما با این دستگاه می توانید انواع فیلتر هوای خودرو را با  سرمایه کم و با کیفیت عالی تولید نموده حتی مثل دستگاه تمام اتوماتیک با فرق اینکه ...
ادامه مطالب ...

قالب پلاستیکی - مواد اولیه پلی یورتان و ایزو - کاغذ فیلتر هوا و سایر موارد

gif006

اطلاع از نواع قالب پلاستیکی  - مواد اولیه و کاغذ اطلاعات جامع و قیمت در بازار
ادامه مطالب ...